Περιβάλλον

Διακρίνεται σε Φυσικό και Ανθρωπογενές

Ανθρωπογενές Περιβάλλον

Το ανθρωπογενές περιβάλλον του νησιού της Κέρκυρας συμπεριλαμβάνει την παλιά πόλη – μνημείο UNESCO, τα χωριά, τα αρχοντικά, τα εξοχικά φρούρια, τα ξωκλήσια, τις εκατοντάδες χιλιόμετρα ξερολιθιών και αποτελεί στο σύνολό του ένα μοναδικό μνημείο.

 

Οι στόχοι είναι:

 • Η προστασία και ανάδειξη της παλιάς πόλης της Κέρκυρας - μνημείο UNESCO.

  • Επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης Παλιάς Πόλης Κέρκυρας με έναρξη μέσα σε 6 μήνες.

  • Δημόσια διαβούλευση, αναθεώρηση εάν χρειάζεται και εφαρμογή του Κανονισμού Αστικής Λειτουργίας της Πόλης της Κέρκυρας με χρονικό ορίζοντα 6 μήνες και συστηματική αστυνόμευση.

 • Ανάδειξη εξοχικών αρχοντικών και φρουρίων.

 • Επέκταση του πολεοδομικού σχεδίου της Κέρκυρας έχοντας ως στόχο την δημιουργία μίας ευχάριστης και ωραίας νέας πόλης και σύνδεση με περιαστικούς οικισμούς.

 • Δημιουργία Σχεδίων Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΑ) για περιαστικούς και τουριστικούς οικισμούς.

 • Εκπόνηση και υλοποίηση παρεμβάσεων ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης των νέων γειτονιών της πόλης της Κέρκυρας καθώς και όλων των οικισμών.

 • Ανάδειξη των παραδοσιακών οικισμών και ενθάρρυνση εγκατάστασης κατοίκων, αναζήτηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

 • Δημιουργία open mall (ανοικτού εμπορικού κέντρου) στη πόλη.

 • Υλοποίηση σχεδίου επιχειρηματικό πάρκου.

 • Κάλυψη αναγκών για σχολική στέγη, ολοκληρωμένη παρέμβαση στα τεχνικά λύκεια.

 • Επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος με:

  • Εφαρμογή σχεδίου κανονιστικής κυκλοφορίας.

  • Κατασκευή νέων οδών.

  • Κατασκευή του Πάρκινγκ του Σαρόκου και άλλων μικρών και μεγάλων Πάρκινγκ.

  • Πραγματοποίηση και υλοποίηση μελέτης για την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς, στροφή προς τα φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα και στην ηλεκτροκίνηση.

  • Μελέτη και υλοποίηση της για θαλάσσια αστική συγκοινωνία (Βίδο, λιμάνι, ΝΑΟΚ, Γαρίτσα, Μον Ρεπό/ Κανόνι). Η πόλη μας περιβάλλεται από θάλασσα, πρέπει να ξαναγίνει αναπόσπαστο κομμάτι της.

  • Πεζοδρόμηση δρόμων και χρήση φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων για τροφοδοσία.

Οχλούσες Χρήσεις (Λιμάνι, Αεροδρόμιο, κλπ)

Το αεροδρόμιο και το λιμάνι είναι οι κύριες πύλες του νησιού, βρίσκονται μέσα στον ιστό της πόλης και:

 • Είναι έντονα οχλούσες επιχειρήσεις και ευθύνονται για:

  • Την επίταση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην πόλη.

  • Την επίταση της ατμοσφαιρικής μόλυνσης με επικίνδυνους μάλιστα ρύπους.

  • Την αύξηση των στερεών αποβλήτων (κυρίως από τα κρουαζιερόπλοια).

 • Παρόλο που είναι ζωτικές επιχειρήσεις για την Κέρκυρα δεν βρίσκονται υπό Κερκυραϊκό έλεγχο με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η άσκηση Δημοτικής πολιτικής και στα θέματα περιβάλλοντος.

 

Οι στόχοι είναι:

 • Η μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος που προέρχεται από το λιμάνι και το αεροδρόμιο με:

  • Πραγματοποίηση μελέτης για την κυκλοφοριακή επιβάρυνση της πόλης και σχεδιασμός και κατασκευή οδικού συστήματος το οποίο θα συνδέει το λιμάνι με το αεροδρόμιο και με τις κεντρικές οδούς προς βόρεια, μέση και νότια Κέρκυρα.

  • Περιορισμό των αδειών των λεωφορείων hop on hop off (κόκκινα, κλπ) σε 5, και των τραίνων σε 1.

 • Ο Δήμος να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων για το λιμάνι και να αποκτήσει έλεγχο του με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της εγγύτητας με:

  • Ισχυρή συμμετοχή του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του λιμανιού.

  • Με συμμετοχή του Δήμου στο σχήμα στο οποίο θα παραχωρηθεί η λειτουργία τμήματος του λιμανιού ώστε 50% των εσόδων να πηγαίνουν στο Δήμο. Παρόμοια θα αντιμετωπιστεί και το θέμα της Μαρίνας Γουβιών.

 • Δημιουργία φορέα διαχείρισης των υπολοίπων λιμένων, αγκυροβολίων, καταφυγίων και παράκτιων ζωνών.

 • Βιώσιμη θαλάσσια 12μηνη σύνδεση της Κέρκυρας με την Ιταλία και κυρίως με την νότια, όπως με το Ότραντο.

 • Διεκδίκηση αντισταθμιστικών οφελών από το κράτος λόγω της οχλούσας χρήσης του αεροδρομίου.

 • Διεκδίκηση από τη Fraport συνεργασίας με τον Δήμο με την δημιουργία ενός οργάνου στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Δήμου και της Fraport. Το όργανο αυτό θα συζητάει θέματα πολιτικής του αεροδρομίου.

 • Βιώσιμη αεροπορική 12μηνη σύνδεση της Κέρκυρας με τις κυριώτερες Ευρωπαϊκές πόλεις.

 • LinkedIn Social Icon
 • facebook-square

© 2023 by MY PORTFOLIO. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now