Πως θα παλινορθώσουμε την Κέρκυρα:
Για την παλινόρθωση της Κέρκυρας πρέπει να εξαλειφθούν οι γενεσιουργοί αιτίες της κρίσης της δηλαδή: 
  • Η κατάπτωση και απαξίωση του Κερκυραϊκού πολιτισμού από τους ίδιους τους Κερκυραίους και ο νεοπλουτισμός

  • Η δυσμενής αντιμετώπιση των Επτανήσων από την Ελληνική πολιτεία και η εμπλοκή των εθνικών κομμάτων στην τοπική πολιτική

  • Η στρεβλή οικονομική ανάπτυξη και ο εύκολος πλουτισμός

  • Η ηττοπάθεια

Για την εξάλειψη των παραπάνω και την παλινόρθωση της Κέρκυρας η παράταξή μας έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται:

  • Στη στήριξη του πολιτισμού και τη διάχυσή του σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας

  • Στην εξασθένηση της επιρροής των εθνικών κομμάτων και κυβερνήσεων στα τοπικά θέματα με ενδυνάμωση της ανοικτής διακυβέρνησης 

  • Στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος οικονομικής ανάπτυξης βασισμένου στην ποιότητα

  • Στην ανύψωση του ηθικού των Κερκυραίων προτάσσοντας ένα μεγαλόπνοο όραμα

Όραμα: Η Κέρκυρα να πετύχει την ολοκλήρωση του ιστορικού της πεπρωμένου, να φθάσει δηλαδή εκεί που της αξίζει. 

 

Για την υλοποίηση του οράματος ορίζονται οι ακόλουθοι τομείς οι οποίοι πρέπει να αναπτυχθούν ισοβαρώς ως δίκτυο και όχι μεμονωμένα:

1. Περιβάλλον
2. Πολιτισμός
3. Οικονομία 
4. Καινοτομία 
5. Παιδεία 
6. Κοινωνία
7. Διοίκηση 
8. Πολιτική 

 

Γενικός Στόχος: Η συνολική ανέλιξη της Κέρκυρας με μεταμόρφωση της σε ιδανικό τόπο διαβίωσης και καθιέρωσης της ως το αστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής του Ιονίου, αλλά και ως διεθνές κέντρο τεχνών και γραμμάτων.

Το περιβάλλον διακρίνεται σε Φυσικό και Ανθρωπογενές αποτελεί δε ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της Κέρκυρας. 

Η Οικονομία αποτελεί βασικώτατο παράγοντα για την λειτουργία της κοινωνίας, στην Κέρκυρα η οικονομία είναι στρεβλά ανεπτυγμένη υπέρ του τουρισμού. Αυτό πρέπει να αλλάξει.

Η παιδεία προδιαγράφει το μέλλον μίας κοινωνίας. Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πάσχει και υπάρχει πολύς χώρος για βελτίωση στην Κέρκυρα.

Η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα και στην Κέρκυρα πάσχει. Είναι σημαντικό να ενθαρρυνθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, να εκπαιδεύονται κατάλληλα ώστε να είναι αποδοτική στην εργασία τους και να τους αποδίδεται ο σεβασμός που τους αξίζει.

Ο Πολιτισμός διακρίνεται στον Ύλικό και στον Άϋλο και αποτελεί το δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα της Κέρκυρας.

Μία κοινωνία η οποία θέλει να προχωρήσει, να επιτύχει και να διακριθεί πρέπει να επενδύσει στην καινοτομία. Η Κέρκυρα με ελάχιστες εξαιρέσεις υστερεί στον τομέα αυτό.

 

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό μίας κοινωνίας είναι η υγεία της. Αυτό επιτυγχάνεται με καλή πρόνοια και έμφαση σες αθλητισμό. Νους υγιής εν σώματι υγιεί. 

Η πολιτική έχει απαξιωθεί. Στην Κέρκυρα πρέπει οι πολίτες να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στην πολιτική συμμετέχοντας ενεργά στη διακυβέρνηση και με παράλληλη πάταξη της διαφθοράς και έμφαση στη διαφάνεια.

  • LinkedIn Social Icon
  • facebook-square

© 2023 by MY PORTFOLIO. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now