Κοινωνία

Η υγιής κοινωνία αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

 

Οι στόχοι είναι:

 • Ενίσχυση και αναβάθμιση του προσωπικού των υπαρχόντων υπηρεσιών σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις κοινωνικής πολιτικής σε συνεργασία  με εθνικούς και ευρωπαϊκούς επιστημονικούς φορείς ώστε να αναβαθμιστούν οι παροχές του Δήμου σύμφωνα τα ευρωπαϊκά πρότυπα αυτοδιοίκησης.

 • Δίκτυο Φροντίδας, Υγείας και Πρόνοιας: διασύνδεση του Δήμου  με τα τοπικά συμβούλια, εθελοντικούς οργανισμούς, επιστημονικούς φορείς ώστε να υπάρχει μια καταγραφή των προβλημάτων, ενημέρωση του πληθυσμού και συνεχής επαγρύπνηση που θα οδηγεί σε ουσιαστικές λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο θα καθιερωθεί η συνεργασία με τους επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, επισκέπτριες Υγείας, μαίες, κοινωνικούς λειτουργούς) στα Κέντρα Υγείας, Τ.Ο.Μ.Υ. , τα Περιφερειακά Ιατρεία καθώς και με  τους ιδιώτες ιατρούς που δραστηριοποιούνται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο φροντίδας υγείας και πρόνοιας υπό την αιγίδα του Δήμου. (Social care, domicial care)

 • Φροντίδα ασθενών εκτός Κέρκυρας: στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους που χρειάζονται ιατρική αντιμετώπιση στα Ιωάννινα με διευκολύνσεις σε θέματα παραμονής, μεταφοράς σε συνεργασία με το Δήμο Ιωαννίνων.

 • ΕΚΑΒ μόνιμα 4 στελεχωμένα ασθενοφόρα ώστε να καλύπτεται η πόλη με δύο ο βορράς με ένα και ο νότος με ένα, σε σταθερή βάση.

 • Γηροκομείο-Στέγη Φροντίδας: αναβάθμιση του χώρου του γηροκομείου σε δομή ισάξια του καθολικού  γηροκομείου και διεύρυνση του με δυνατότητα φιλοξενίας όχι μόνο ηλικιωμένων αλλά και ανθρώπων χωρίς μόνιμη στέγαση. Ενίσχυση του με εξειδικευμένο προσωπικό νοσηλευτών ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και επισκεπτών υγείας προς αποκατάσταση ατόμων προσωρινής φιλοξενίας.

 • Κοινωνική επανένταξη Ρομά: εφαρμογή επιμορφωτικών προγραμμάτων με κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέπτες υγείας, σε συνεργασία με δομές υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης υπό την αιγίδα του Δήμου.

 • Βρεφονηπιακοί σταθμοί: λειτουργία πρότυπων σταθμών με ευέλικτο ωράριο ώστε να διευκολύνονται οι γονείς που εργάζονται.

 • Αντιμετώπιση χρήσης καπνού σε δημόσιους χώρους  Στοχευμένη και συστηματική ενημέρωση πολιτών και δημιουργία πιλοτικών προγραμμάτων ενίσχυσης χώρων  ελεύθερων καπνού (smoke control areas) υπό την αιγίδα του Δήμου με σταδιακή εφαρμογή του νόμου για το κάπνισμα στο σύνολό του.

Φροντίδα για τα ζώα συντροφιάς

Οι στόχοι είναι:

 • Ο έλεγχος πληθυσμού των αδέσποτων ζώων συντροφιάς μέχρις ότου να μην υπάρχει ούτε ένα αδέσποτο στους δρόμους και χωρίς φροντίδα.

 • Η βοήθεια στις οικογένειες με δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς

 • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών και ειδικά των παιδιών ώστε να σέβονται και να συνυπάρχουν αρμονικά με τα ζώα συντροφιάς.

Οι παρακάτω προτάσεις συμβαδίζουν με τον ισχύοντα νόμο 4039/2012 που περιγράφει αναλυτικά τις υποχρεώσεις των αρμόδιων φορέων και των πολιτών.

 

Αδέσποτα

 • Καταγραφή στη βάση δεδομένων, σήμανση (τσιπάρισμα),εμβολιασμός, αποπαρασσίτωση στείρωση όλων των αδέσποτων σκύλων και γατιών με φωτογραφικό αρχείο για διάθεση προς υιοθεσία σε συνεργασία με τους ιδιώτες κτηνιάτρους,  πιστοποιημένες φιλοζωικές, εθελοντές και τοπικά pet shop.

 • Προσωρινή φιλοξενία τους σε πιστοποιημένους εθελοντές  ως "ανάδοχη οικογένεια" και τη δημιουργία σχετικού δικτύου στους οποίους θα προσφέρεται  σίτιση και κτηνιατρική δωρεάν φροντίδα σε περίπτωση ανάγκης μέχρι να βρεθεί μόνιμη οικογένεια φιλοξενίας.

 • Το ζώο θα δίνεται με συμβόλαιο υιοθεσίας και θα παρακολουθείται για τουλάχιστον ένα χρόνο, με δυνατότητα οικονομικών κινήτρων όπως μείωση δημοτικών τελών.

 • Δημιουργία ιστοτόπου και εφαρμογής που θα προάγει την υιοθεσία και την φροντίδα των ζώων.

 • Ο νόμος προβλέπει την επανένταξη των αδέσποτων στο φυσικό τους περιβάλλον υπό προϋποθέσεις. Στόχος μας κανένα αδέσποτο να μην εγκαταλειφθεί ειδικά σε περιοχές που κινδυνεύει να θανατωθεί από ανθρώπους ως ανεπιθύμητο ή από αλλά αιτία.

 

Δεσποζόμενα

 

 • Βοήθεια σε όσους ήδη έχουν ζώα για να επιτευχθούν τα παραπάνω και στα δεσποζόμενα ζώα δηλαδή  σήμανση ( τσιπάρισμα), κολάρο με στοιχεία επικοινωνίας,στείρωση, εμβολιασμοί, αποπαρωσσίτωση καταγραφή σε αρχείο όπως προβλέπεται από τον νόμο  ώστε:

  • αν τύχει να χαθούν να είναι εφικτή η άμεση εύρεση τους και να προστατεύονται από την απαγωγή

  • να ελεγχθεί και να περιοριστεί ο αριθμός των ζώων που γεννάνε ώστε να προστατεύονται τα κουτάβια από φαινόμενα εγκατάλειψης και κακοποίησης.

  • σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί να κρατήσει άλλο ένα ζώο αντί να το εγκαταλείπει ή να το θανατώνει, να το παραδίδει για προσωρινή φιλοξενία σε δομή του Δήμου προς υιοθεσία.

  • σε περίπτωση που υπάρξει μια ανεπιθύμητη γέννα σε δεσποζόμενο ζώο να δίνεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να διαθέσει δωρεάν τα κουτάβια πάντα με συμβόλαιο υιοθεσίας, παρακολούθησης και σήμανση.

 • Δυνατότητα προσωρινής φιλοξενίας είτε σε καταφύγιο με μικρό αντίτιμο ή μέσω φιλοξενίας σε σπίτια εθελοντών για τα δεσποζόμενα των οποίων οι οικογένειες λόγω κάποιου ταξιδιού δεν μπορούν να τα πάρουν μαζί τους. Π.χ. υπάρχουν οικογένειες που για λόγους υγείας πρέπει να ταξιδέψουν εκτός Κέρκυρας και δεν έχουν που να αφήσουν τα ζώα τους.

Πρόληψη - προαγωγή προστασίας και φροντίδας

 

 • Εκπαιδευτικά -ενημερωτικά μαθήματα σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε τα παιδιά να μυηθούν στο σεβασμό και τη φροντίδα προς τα ζώα. Προαγωγή της υιοθεσίας ενός ζώου από ένα σχολείο, τμήμα ,τάξη, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθεί η εξοικείωση των παιδιών με τα παραπάνω.

 • Ηλεκτρονική εφαρμογή που θα βοηθάει όσους έχουν χάσει ζώο ή ψάχνουν ή θέλουν να υιοθετήσουν.

 • Δημιουργία δημοτικού καταφυγίου με  στόχο την προσωρινή φιλοξενία εν αναμονή υιοθεσίας όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δημοτικό καταφύγιο στην Κέρκυρα.

 • Διάθεση ειδικών κάδων  εναπόθεσης συλλογής περιττωμάτων από τους περιπάτους των δεσποζόμενων ζώων υπό την ευθύνη των οικογενειών τους. Σε αντίθεση περίπτωση θα επιβάλλονται πρόστιμα, η συλλογή των οποίων θα ενισχύει οικονομικά τα παραπάνω μέτρα του δήμου για τα ζώα.

 • Προσπάθεια μέσω ενημέρωσης ευαισθητοποίησης ώστε να περιοριστούν η αγοραπωλησία και η εκμετάλλευση των ζώων για κερδοσκοπικούς λόγους.

 • LinkedIn Social Icon
 • facebook-square

© 2023 by MY PORTFOLIO. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now